Thứ 2, Ngày 21.09.2020

Thông Tin website

Thông Tin website

Chính sách & Quy định chung

- Quyền và trách nhiệm của người bán sản phẩm

+ Cung cấp đúng sản phẩm mà khách hàng đã lựa chọn, có trách nhiệm tư vấn đầy đủ các thành

phần, tính năng, cách sử dụng, phản ứng phụ…và các yêu cầu khác của khách hàng.

+ Có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin về: tình trạng sức khỏe, dị ứng,

các bệnh lý khác (nếu có) .

+ Có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin về: nhu cầu, điều kiện sử dụng,

điều kiện vận chuyển; điều kiện bảo hành; chăm sóc khách hàng về sau…

+ Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng và bảo quản sản phẩm dược phẩm và thực phẩm chức

năng sau khi mua và trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

+Cam kết bán hàng đúng chất lượng, hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hàng có các tiêu chuẩn

đo lường chất lượng phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam

- Quyền và trách nhiệm của người mua sản phẩm

+ Cung cấp đầy đủ các thông tin về nhu cầu, điều kiện sử dụng, điều kiện vận chuyển; điều kiện

đổi trả; chăm sóc khách hàng về sau…và các điều kiện khác (nếu có) cùng các yêu cầu cần thiết

để người bán tư vấn đúng, chính xác các sản phẩm phù hợp nhất với khách hàng.

+ Cung cấp đầy đủ các thông tin về: tình trạng sức khỏe, dị ứng, các bệnh lý khác (nếu có) để

được tư vấn sử dụng sản phẩm phù hợp.

+ Người mua có quyền yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến chất

lượng, xuất xứ sản phẩm, thành phần… để người mua có lựa chọn và hiểu biết rõ về sản phẩm

trước khi mua và sử dụng sản phẩm.

+ Cùng thực hiện mọi vấn đề do hai bên thỏa thuận, trên tinh thần hợp tác, tự nguyện

+ Thanh toán cho người bán đầy đủ theo thỏa thuận giữa hai bên trong việc mua/bán
Tin liên quan