Thứ 7, Ngày 10.04.2021

Tranh hài

Tranh hài

Tranh vui: Khác biệt cười ra nước mắt giữa chồng và "thằng dở hơi"

Cùng là sau kết hôn nhưng có người thực sự được thành chồng, có một kẻ lại biến thành... "thằng dở hơi" theo cách này.

Tranh vui: Khác biệt cười ra nước mắt giữa chồng và "thằng dở hơi"

Cùng là sau kết hôn nhưng có người thực sự được thành chồng, có một kẻ lại biến thành... "thằng dở hơi" theo cách này.

12 câu nói dối kinh điển của con trai

12 câu nói dối kinh điển của con trai

Hình như có gì đó sai sai...

Hình như có gì đó sai sai...

Bạn lâu năm

Một đôi bạn thân lâu năm gặp nhau tay bắt mặt mừng

Bên tình bên tửu bên nào nặng hơn?

Tình yêu với em rất sâu nặng nhưng tình yêu với tửu và tiền còn sâu nặng hơn.
  1 2